onuncu yıl

Güneydoğu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Şanlıurfa, İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, İlkyardım Eğitim Hizmetleri,Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planı Eğitim Hizmetlerinde 10 yıllık tecrübe

güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi

Güneydoğu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Sertifikalarımız

güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Hİzmeti

güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi

İşyeri Hekimliği Hizmeti

güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Hİzmeti

hakkımızda

GÜNEYDOĞU OSGB Olarak 2006 yılından bu yana İş yeri Hekimliği ve İs Güvenliği Uzmanlığı hizmeti vermekteyiz. 2013 yılında Şanlıurfa da Çalışma Bakanlığından ilk yetki alan firma olarak Bünyemizde 4 tam Zamanlı İş Yeri Hekimimiz ,2 Yardımcı Sağlık Personelimiz ve 11 İş Güvenliği uzmanı bulunmaktadır. GÜNEYDOĞU OSGB 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı 04/01/2013 tarih ve 351 sayılı OSGB yetki belgesi ile faaliyet göstermektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Nedir?


Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir.


29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı bu yönetmelik,
a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini,
b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar.
İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.
İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.
İşverenler, sağlık ve güvenlik hizmetlerini farklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nden alamazlar.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması, işverenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

 

İŞ YERİ HEKİMİ


İş Kanunu 81. Madde, iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 4. Maddesi, iş yeri sağlık güvenlik birimleri ile işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini alan merkezimizden verilebilmektedir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ


İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. GÜNEYDOĞU ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ tarafından işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda A, B ve C grubu İş Güvenliği Uzmanı istihdamı gerçekleştirilmektedir.

 

GÜNEYDOĞU OSGB olarak verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları


•    Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) istihdamı
•    Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmet Verilmesi
•    Risk Analizlerinin Yapılması
•    Çalışanlara Oryantasyon, Çevre, İSG Bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
•    Özlük Dosyalarının Kontrol Edilmesi ve Eksik Evrakların Hazırlanması
•    Çalışanlara Yaptıkları İşe Uygun Sağlık Raporlarının Verilmesi
•    Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kullanımının Denetlenmesi
•    Meslek Hastalığı, İş Kazası, Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması ve Bildirimlerin Yapılması
•    Makine ve Ekipman Sicil Dosyalarının Oluşturulması
•    Basınçlı Kaplar ve Kaldırma araçlarının teknik periyodik kontrolünün yapılması
•    Elektrik Topraklama tesisatın uygunluk Raporlarının hazırlanması
•    Paratoner iletkenlik testi nin yapılması
•    Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması
•    Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi
•    Yapılan İşe Uygun Çevre, Trafik ve İş Güvenliği Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi
•    İşyeri Çevre Emniyetinin Sağlanması İçin Öneriler Yapılması
•    İşyerinde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması
•    İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması
•    İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların Arşivde Saklanması
•    İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre Danışmanlık hizmeti verilmesi

 

KADROMUZ

- Mehmet YAŞAR- B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

- Abdulvahap ANLI- İş Yeri Hekimi

- Alaattin PARMAKSIZ- İş Yeri Hekimi

- Bülent YAŞAR- İş Yeri Hekimi

- Nazan KAYA- İş Yeri Hekimi

- Özgül VURUPALMAZ - İş Yeri Hekimi

- Serdar Rasgeldi- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

- Mahmut KILIÇASLAN - C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

- Yunus Yunusoğlu- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

- Sezai Bülbül- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

Scorpiol

Adres: Ali Baba Mah. 5041. Sok. Yolcu Yapı Altı No: 5/11 Karaköprü/Şanlıurfa | Telefax:0 506 234 55 98 | Gsm: 0414 312 11 68